Bilgi

   

Gayrimenkul Yatırım Fonları Güvenilir ve Şeffaftır

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının tarihi ülkemizde oldukça yeni olup 03.01.2014 tarihli Gayrimenkul Yatırım Fonları’na İlişkin Esaslar Tebliği ile yasal zemine kavuşmuş

   

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. E-Ticaret Girişim Sermayesi Fonu

24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktörü Berna Sema Yiğit Sevindi ile E-Ticaret Girişim Sermayesi Fonu’nu konuştuk. -Berna

   

7263 Sayılı Kanunun Teknopark Firmalarına Etkileri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 28.01.2021 tarihinde TBMM’de kabul edilerek yasalaşmıştı, 3.02.2021 Tarihli Resmi

   

Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Nedir?

Halka açık ortaklıkların malvarlıkları, ortak ve diğer sermaye piyasası araçları sahipleri bakımından önemlidir. Çünkü ortaklıkların malvarlıkları, karlarının ve iflas halinde

  

GYF ve GSYF’lerde Stopaj Değişikliği

1) Gayrimenkul Yatırım Fonları Stopaj Oranı Değişikliği Hakkında; 23.12.2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile

   

Nedir Bu Yatırım Fonu?

Bu yazımızın konusu “Yatırım Fonları”. Yatırım fonlarına geçmeden önce kolektif yatırımı tanımlamak yerinde olur. Kolektif yatırım halktan(yatırımcılardan) toplanan paraların yatırıma

  

Profesyonel Müşteri Kimdir?

“Profesyonel müşteri” kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade etmektedir. Bir müşterinin

 

Sermaye Piyasası Kurumları

Sermaye piyasası kurumları 6362 sayılı SPKn md. 35’te aşağıdaki şekilde sayılmıştır: Yatırım kuruluşları Kolektif yatırım kuruluşları Sermaye piyasasında faaliyette bulunacak

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial