Türkiye’nin Dijitalleşmeyle İmtihanı

Dr. İlknur Üner

Covıd 19 salgının tüm dünyada iş şekillerini, iş modellerini, yaşam tarzını değiştirdiği gibi eğitim modelleri de değişti. Evlerin artık işyeri,  okul haline gelmesinden sonra evlerde internet eğlence için değil yaşamın bir parçası olarak zorunlu hale gelmiştir.

Her gün haber programlarında alt yapı yetersizliği nedeniyle uzaktan eğitimle derse girebilmek için dağa tepeye tırmanan çocuk haberleri ise gerçeğin acı yüzü olarak karşımıza çıkmaktadır.

‘Dijitalleştik mi, her eve internet girdi mi, internet hızımız yeterli mi’ diye sorgularken bir zatı muhterem de demez mi ki ‘internet yavaş değil insanlar yavaş interneti tercih ediyorlar’ diye işte bu cümle beni benden aldı.

Türkiye’nin dijitalleşme karnesini ise Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) hazırlamış olduğu Türkiye ekonomisi ve toplumunun dijitalleşme durumunu inceleyen “Türkiye’nin Dijitalleşme Endeksi Raporu”yla birlikte değerlendirelim.

Özel sektör ve kamu temsilcilerinin görüşleri, iş dünyası mensupları tarafından doldurulan anketler ve 139 ülkeden alınan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulan rapor, dönüşüm, ekosistem, yeterlilik, kullanım olmak üzere dört ana bileşen ve 10 farklı boyutta Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi’ni ortaya koyuyor. 

Rapordaki görüş, öneri ve değerlendirmeler ise şu şekildedir:

  • Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Endeksi 2019’da 2,94, 2020’de ise 3,06 olarak hesaplanıyor. 1 ile 5 arasında bir puanlamanın yapıldığı değerlendirmede Türkiye’nin notu “ortalama” olarak tanımlanıyor.
  • Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Vizyon İhtiyacı: Firmaların %48’i, hem kamuda hem de özel sektördeki vizyon eksikliğini en önemli 5 kısıttan biri olarak görmektedir. Devletin bu konuda farkındalığın olması yeterli değil. Tüm toplum olarak bu sürece hazır olmak gerekiyor.
  • Girişimci Ekosisteminin Geliştirilmesi: Sektörün %33’ü girişimci ekosistemin gelişkin olmayışını dijitalleşmenin önündeki önemli kısıtlardan biri olarak görmektedir.
  • Altyapının İyileştirilmesi: Fiber altyapının gelişmesi tüm ekonomiyi dönüştürecektir
  • Nitelikli İşgücü Kaynağının Geliştirilmesi: Firmaların %73’ü nitelikli işgücü eksikliğini en önemli beş kısıttan biri olarak görmektedir
  • Ekonomik ve Toplumsal Dönüşümün Sağlanması: Son yıllarda yaşanan ekonomik zorluklar, özellikle TL’nin değerindeki düşüş teknoloji yatırımları üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Salgının firmalar üzerinde yarattığı finansman baskısı, teknoloji yatırımlarının istense de ertelenmesine neden olabilecektir.
  • KOBi’lerde Dijital Dönüşüm Süreçlerinin Desteklenmesi: Dijital dönüşümün olumlu etkileri kadar tahripkâr etkilerinin de en yoğun hissedileceği kesim KOBİ’lerdir.

Rapor, Türkiye’nin dijitalleşme konusundaki eksiklerini ve çözüm önerilerini ortaya koymaktadır. Bu alanda gelişmesi gereken çok fazla nokta vardır. Yani gidilecek çok uzun bir yol görünmektedir.

Bu raporu okuduktan sonra aklıma şu fıkra geldi

Madam Hayganuş‘un kocası Agop ölmüş. Hayganuş çok üzgün. Sevgili kocasının mezarının başında oturmuş ağıt yakıyor. Komşuları, arkadaşları da elleri önlerinde bu dramatik anı saygı içinde sessizce izliyorlar. Hayganuş‘un kocası Agop’a yaktığı ağıt herkesin gözlerini yaşartıyor:

‘‘Ah Agop efendi ah… Sen ne güzel, ne alim adam idin…

Fransızca bilir idin…

İngilizce’yi, Alamanca’yı fevkalade konuşur idin…

Sen edebiyattan, fizikten, kimyadan, riyaziyeden çok iyi anlar idin…

Şiir bilem yazar idin…”

İzleyenler suskunluk içinde bekliyorlar, ama ölçüyü kaçıran Hayganuş‘un Agop’a sıraladığı övgüler bir türlü bitmek bilmiyor. Artık biri dayanamıyor ve patlıyor:

‘‘Yahu Madam Hayganuş, amma da büyüttün ha!.. Agop’u hepimiz tanır idik. Rahmetli hiç de dediğin gibi bir adam değil idi.

Mesela, Fransızca filan bilmez idi. Şiir de yazmaz idi. Az biraz okuması, yazması var idi. Hepisi o kadar…”

Madam Hayganuş, komşusunun bu sözlerini duyunca hemen ağlamasını kesmiş ve başını kaldırarak gururlu bir sesle şöyle yanıt vermiş:

‘‘Olsun… Heves eder idi.”

Velhasılıkelam Zatı muhteremin dediği gibi ‘insanlar yavaş interneti tercih etseler’ de ‘ heves eder idi’ diyelim konu tatlıya bağlansın.Ponçik: Türkiye’nin dijitalleşmesine ilişkin değerlendirme raporuna  http://www.tubisad.org.tr/tr/guncel/detay/TUBISAD-Turkiyenin-dijitallesme-notunu-acikladi/58/2723/0 adresinden ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial