Gayrimenkul Yatırım Fonları Güvenilir ve Şeffaftır

Berna Sema Yiğit Sevindi

Gayrimenkul Yatırım Fonlarının tarihi ülkemizde oldukça yeni olup 03.01.2014 tarihli Gayrimenkul Yatırım Fonları’na İlişkin Esaslar Tebliği ile yasal zemine kavuşmuş ve bu tarihten itibaren büyüme evresine girmiştir. Oysa dünyadaki uygulamalarına bakıldığında özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’da önemli bir alternatif yatırım aracı iken bu konudaki uygulamalarda da Almanya diğer ülkelere model olmuştur. 2000 yılındaki borsa düşüşünün ardından daha güvenli yatırım aracı arayışı ile GYF’lerin popülaritesi artmış olup buna paralel büyüme süreci de başlamıştır. Nitekim Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği (EFAMA)’nın 2019/2.çeyrek verilerine göre dünyadaki büyüklük yaklaşık 732 Milyar EUR seviyesine ulaşmış olup yaklaşık %87’lik kısmı Avrupa Kıtasında yönetilmektedir.

Mevzuat ve uygulama açısından ülkemizde de ağırlıklı olarak Almanya GYF çalışma esasları referans alınmıştır. Gayrimenkul yatırımlarında riskin düşük olması, farklı türlerdeki gayrimenkullere aynı anda yatırım yapılarak dengeli bir getiri elde edilmesinin amaçlanması, borsa gibi piyasalardaki fiyat hareketliliğinin bu üründe olmaması gibi farklı saiklerle yönelimin olduğu fonlarda aynı zamanda mevzuat gereği de çok önemli denetim ve şeffaflığı sağlayacak kontrol mekanizmaları ve yapılar emredilmektedir.

Bunları kısaca belirtecek olursak;

  1. Yatırım Komitesi : Gayrimenkul yatırımları konusunda en az 5 yıl tecrübeli yönetim kurulu üyesi, değerleme uzmanı ve genel müdürden oluşmakta olup yatırım kararlarının alınması,
  2. Risk Yönetimi : ileride doğabilecek olası olumsuzlukların önceden tespit edilmesi ve risklerin çözüme kavuşturulması,
  3. Teftiş : Olası sakıncalı faaliyetlerin tespiti ve yatırımcının korunması,
  4. İç Kontrol : Süreçlerin ve sistemlerin etkinliğinin denetlenip riskin azaltılması,
  5. Bağımsız Denetim : Fon varlığının şeffaf, güvenilir ve mali değerinin doğru hesaplanması,
  6. Saklayıcı Kuruluş : Fonun sahip olduğu tapular, nakit sermaye, GYF ile edinilmiş malvarlıklarının bütününün saklanması,
  7. Değerleme : Fondaki gayrimenkullerin gerçek değerlerinin tespiti edilmesi,
  8. Merkezi Kayıt Kuruluşu : Fon katılma paylarının yatırımcı bazında kaydedilmesi ve izlenmesi,

görevlerini ifa eden dolayısıyla her aşamada yatırımcının haklarını korumayı olmazsa olmaz bir unsur olarak kabul eden bir mevzuat ve uygulama altyapısı bulunmaktadır.

Fon portföyünde bulunan gayrimenkuller ve haklar tapuda fon adına tescil edilmekte olup Tapuda fon adına yapılacak işlemler, kurucu ve saklayıcının en az ikişer yetkilisinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca düzenli bir şekilde Sermaye Piyasası Kurulu’na fondaki gelişmeler ve mali tablolar raporlanmakta, Kurul tarafından da fonlar yakından takip edilerek tüm hesap ve işlemleri denetlenmektedir. Diğer taraftan fona dair her türlü bilgi, değişiklikler, içtüzük, ihraç belgesi Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmekte olup yatırımcıların fona ilişkin sürekli bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Görüldüğü gibi Gayrimenkul Yatırım Fonları son derece güvenilir ve şeffaf bir yapıya sahip olup yüksek getiri ve düşük risk avantajlarıyla ülkemizde de hızla büyümeye devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial