Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı Nedir?

Halka açık ortaklıkların malvarlıkları, ortak ve diğer sermaye piyasası araçları sahipleri bakımından önemlidir. Çünkü ortaklıkların malvarlıkları, karlarının ve iflas halinde kalacak tasfiye payının kaynağını oluşturur. Bu nedenle, halka açık ortaklıklarda malvarlıklarını koruyucu mekanizmalar öngörülmüştür.

Bunun başında da örtülü kazanç aktarımı yasağı gelmektedir.

Örtülü kazanç aktarımı aktif bir eylemle yahut pasif/ihmali bir davranış ile gerçekleştirilebilmektedir.

Örtülü kazanç aktarımını iki ana başlık altında ele alabiliriz.

İlk olarak halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının;

• Yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel veya şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak suretiyle,

• İşlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunmak suretiyle kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak suretiyle,

• Kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek suretiyle,

kazanç aktarımında bulunmaları yasaktır.

İkinci olarak, halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının;

• Esas sözleşmeleri veya iç tüzükleri çerçevesinde basiretli ve dürüst bir tacir olarak veya piyasa teamülleri uyarınca kârlarını ya da malvarlıklarını korumak veya artırmak için yapmaları beklenen faaliyetleri yapmamaları

yoluyla ilişkili oldukları gerçek veya tüzel kişilerin kârlarının ya da malvarlıklarının artmasını sağlamaları da örtülü kazanç aktarımı sayılır.

Yani özetle hem aktif eylemlerle hem de pasif kalarak örtülü kazanç aktarımı yapılabilmekte ve bu hareketler yatırımcıların korunması için kanunen yasaklanmış durumda.

Peki böyle bir durum tespit edildiğinde ne oluyor?

Kazanç aktarımının SPK tarafından tespiti hâlinde kendilerine kazanç aktarımı yapılan taraflar SPK tarafından belirlenecek süre içinde aktarılan tutarı kanuni faizi ile birlikte iade etmek zorundadır.

Diğer taraftan halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları, ilişkili taraf işlemlerinin emsallerine, piyasa teamüllerine, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine uygun şartlarda gerçekleştirilmiş olduğunu belgelemek ilgili belgeleri en az sekiz yıl süre ile saklamak zorundadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial